Διαγωνισμοί Προμηθειών

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού Μηχανήματος με τον συνοδό εξοπλισμό (monitoring) αναπνευστικών για τη χορήγηση αναισθησίας  (C.P.V.: 33172100-7) για τις ανάγκες της Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:€30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-11-2021 ώρα 10:00πμ

Σχετικά αρχεία
Download this file (PROSKLISI ENDIAFERONTOS A (1).pdf)PROSKLISI ENDIAFERONTOS A (1).pdf[ ]

diavgeia

 

 

 

HLESY LOGO

 

 

 

©  ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

 

 

Είσοδος μελών

button efimeries nosokomion

 

 

 

 

 

 

button efimeries farmakion

 

 

 

ypourgeio

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής-2016