Διαγωνισμοί Προμηθειών

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια μιας ενδοσκοπικής κάμερας λαπαροσκοπικής χειρουργικής, για τις ανάγκες του Χειρουργείου της Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (CPV 33168000-5).

 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €21.080,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-11-2021 ώρα 10:00πμ

Σχετικά αρχεία
Download this file (PROSKLISI ENDIAFERONTOS B (1).pdf)PROSKLISI ENDIAFERONTOS B (1).pdf[ ]

diavgeia

 

 

 

HLESY LOGO

 

 

 

©  ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

 

 

Είσοδος μελών

button efimeries nosokomion

 

 

 

 

 

 

button efimeries farmakion

 

 

 

ypourgeio

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής-2016