Θέσεις Ειδικευόμενων

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.

Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842 φαξ 2313 330855. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Παθολογική (19 θέσεις + 4 άμισθοι) (5 έτη)

1   30/06/2019
2   26/07/2019
3   07/08/2019
4   15/09/2019
5   12/12/2019
6   22/12/2019
7   29/01/2020
8   31/01/2020
9   24/02/2020
10   05/03/2020
11   20/08/2020
12   23/09/2020
13   12/11/2020
14   17/01/2021
15   17/02/2021
16   15/12/2022
17    
18    
19    

Χειρουργική (10 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1   16/10/2019
2   17/10/2019
3   30/12/2019
4   11/07/2021
5   19/11/2021
6   12/10/2022
7   29/08/2023
8   07/01/2024
9   31/07/2024
10    

Ουρολογική  (7 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1   31/07/2020
2   10/09/2021
3   26/04/2022
4   03/02/2023
5   23/11/2022
6    
7    

Ακτινολογικό  (4 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη) 1

1                    
2    
3    
4    

Γυναικολογική (6 θέσεις + 2 άμισθοι) (27 μήνες γυναικολογία)

1   31/08/2019
2   26/05/2020
3   30/08/2020
4   28/02/2021
5    
6    

Μικροβιολογικό (8 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη)

1   03/11/2020
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
     

Οφθαλμολογικό (6 θέσεις + 1 άμισθος) (4 έτη)

1   10/11/2019
2   07/02/2020
3   18/08/2020
4   23/08/2020
5   30/09/2020
6   02/02/2022

Αναισθησιολογικό (4 θέσεις) (5 έτη)

1   21/03/2020
2   02/12/2020
3    
4    
5    
6    

ΜΕΘ για εξειδίκευση (4 θέσεις) (2 έτη)

1                   
2    

Καρδιολογική (2 θέσεις) (1 έτος)

1                     
2                     

diavgeia

 

 

 

HLESY LOGO

 

 

 

©  ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

 

 

Είσοδος μελών

button efimeries nosokomion

 

 

 

 

 

 

button efimeries farmakion

 

 

 

ypourgeio

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής-2016