Θέσεις Ειδικευόμενων

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.

Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842 φαξ 2313 330855. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Παθολογική (19 θέσεις + 4 άμισθοι) (5 έτη)

1 19/8/2021
2 27/8/2021
3 8/10/2021
4 9/11/2021
5 12/1/2022
6 25/1/2022
7 1/2/2022
8 1/4/2022
9 12/5/2022
10 10/10/2022
11 15/12/2022
12 18/2/2023
13 16/3/2023
14 9/5/2023
   
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    

Χειρουργική (10 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1   14/1/2022
2   5/4/2022
3   07/03/2023
4   07/01/2024
5   20/02/2026
6   05/03/2026
7    06/12/2026
8    
9    
10    

Ουρολογική  (7 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1   10/09/2021
2   26/04/2022
3   03/02/2023
4   14/03/2023
5   19/12/2023
6    27/02/2024
7    

Ακτινολογικό  (4 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη) 1

1     08/06/2025              
2    
3    
4    

Γυναικολογική (6 θέσεις + 2 άμισθοι) (27 μήνες γυναικολογία)

1   12/09/2021
2   07/04/2022
3   08/03/2022
4   13/03/2023
5   23/06/2023
6    20/08/2023

Μικροβιολογικό (8 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
     

Οφθαλμολογικό (6 θέσεις + 1 άμισθος) (4 έτη)

1   02/02/2022
2   17/12/2022
3   06/01/2023
4    21/01/2023
5    15/02/2023
6    18/02/2023

Αναισθησιολογικό (4 θέσεις) (5 έτη)

1   29/12/2021
2    
3    
4    
5    
6    

ΜΕΘ για εξειδίκευση (4 θέσεις) (2 έτη)

1   27/09/2022
2   11/04/2023
3    

Καρδιολογική (2 θέσεις) (1 έτος)

1   22/02/2024
2                     

diavgeia

 

 

 

HLESY LOGO

 

 

 

©  ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

 

 

Είσοδος μελών

button efimeries nosokomion

 

 

 

 

 

 

button efimeries farmakion

 

 

 

ypourgeio

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής-2016