Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 17-07-2024, ώρα 10:00

5 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 10-07-24 ως 17-07-24