Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ημερομηνίες λήξης ειδικότητας ιατρών

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.

Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842 φαξ 2313 330855. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Παθολογική (19 θέσεις + 4 άμισθοι) (5 έτη)

1 25/1/2022
2 1/2/2022
3 4/3/2022
4 1/4/2022
5 21/4/2022
6 12/5/2022
7 10/10/2022
8 15/12/2022
9 18/2/2023
10 16/3/2023
11 9/5/2023
12 19/12/2023
13 21/12/2023
14 17/1/2024
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Χειρουργική (10 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1 05/04/2022
2 07/03/2023
3 07/08/2023
4 30/08/2023
5 01/07/2024
6 20/02/2026
7  05/03/2026
8  06/12/2026
9  26/10/2027
10

Ουρολογική  (7 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1 26/04/2022
2 03/02/2023
3 14/03/2023
4 27/02/2024
5 03/07/2025
6  22/11/2025
7

Ακτινολογικό  (4 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη) 1

1   08/06/2025
2
3
4

Γυναικολογική (6 θέσεις + 2 άμισθοι) (27 μήνες γυναικολογία)

1 07/4/2022
2 13/03/2023
3 23/06/2023
4 20/08/2023
5 19/03/2024
6

Μικροβιολογικό (8 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη)

1
2
3
4
5
6
7
8

Οφθαλμολογικό (6 θέσεις + 1 άμισθος) (4 έτη)

1 02/02/2022
2 17/12/2022
3 21/01/2023
4  15/02/2023
5  18/02/2023
6

Αναισθησιολογικό (4 θέσεις) (5 έτη)

1
2
3
4
5
6

ΜΕΘ για εξειδίκευση (4 θέσεις) (2 έτη)

1 27/09/2022
2 11/04/2023
3

Καρδιολογική (2 θέσεις) (1 έτος)

1 22/02/2024
2