Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Αίτηση για χορήγηση γνωμάτευσης από νοσηλεία ή εξέταση

Αίτηση

Αίτηση

Θέμα: «Χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης – Γνωμάτευσης»

Προς

Τη Διεύθυνση του Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»