Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322173

Ιατρικό Προσωπικό

  • Γλυκερία Βλαχογιάννη, Συντονίστρια  Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
  • Βασιλεία Δημητριάδου, Διευθύντρια
  • Κοντούλη Χριστίνα, Διευθύντρια
  • Ελένη Αιμονιώτου, Επειμελήτρια Α’
  • Ελένη Παπανδρέου, Επιμελήτρια Α’
  • Κωνσταντίνος Ψαρούλης, Επιμελητής Α΄
  • Μπάκας Απόστολος, Επιμελητής Α΄
  • Μακρίδης Ιωάννης, Επιμελητής Β΄
  • Ειρήνη Φυλάκη, Επιμελήτρια Β΄

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής 2313 322113
Ιατροί 2313 322179
Επιμελητές 2313 322212
Ειδικευόμενοι 2313 322178
Νοσηλεία 2313 322173