Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ουρολογικό τμήμα

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322149

Ιστορικό

Η  Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος» ήταν η πρώτη Ουρολογική Κλινική της Βόρειας Ελλάδας και ιδρύθηκε το έτος 1926. Πρώτος Διευθυντής της και πρώτος Ουρολόγος στην Θεσσαλονίκη υπήρξε ο Γεώργιος Μανθόπουλος, ο οποίος παρέμεινε Διευθυντής μέχρι το 1964.

Δραστηριότητες

Νοσηλεία

 • 30 νοσηλευτικές κλίνες κατανεμημένες σε:
 • 2 θαλάμους πεντάκλινους
 • 2 θαλάμους τετράκλινους
 • 3 θαλάμους τρίκλινους
 • 1 θάλαμο δίκλινο &1 θάλαμο μονόκλινο

Το τμήμα στεγάζεται σε πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Χειρουργεία

Το Ουρολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θ.  «Ο Άγιος Δημήτριος» διαθέτει 6 χειρουργικές αίθουσες κάθε εβδομάδα. Το χειρουργείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο
 • Τοποθέτηση – Αλλαγή Νεφροστομιών
 • Βιοψίες Προστάτη
 • Κυστεοσκοπήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο
 • Τοποθέτηση – Αλλαγή Νεφροστομιών
 • Βιοψίες Προστάτη
 • Κυστεοσκοπήσεις-Ουροδυναμικές Εξετάσεις

ΠΕΜΠΤΗ

 • Εγχύσεις (Ογκολογικό)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο
 • Τοποθέτηση – Αλλαγή Νεφροστομιών
 • Βιοψίες Προστάτη
 • Κυστεοσκοπήσεις

 

Ιατρικό Προσωπικό

 • Απόστολος Παπαλάκης, Συντονιστής Διευθυντής
 • Νικόλαος Καλογεράς, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ
 • Ευάγγελος Μουρτζίλας, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ
 • Ζιτιρίδης Γεώργιος , Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ

 Στοιχεία επικοινωνίας

 Διευθυντής  2313 322234
 Ιατροί  2313 322136

2313 322172

 Ενδοσκοπικό  2313 322152
 Νοσηλεία  2313 322149
 Εξωτερικά Ιατρεία  2313 322425