Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322314-317
 E-mail: agdim-dieyth@3ype.gr

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Νοσηλευτικούς Τομείς, τον παθολογικό και τον χειρουργικό, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Βαηνά Φανή , Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313322314

Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού Τομέα : Πεχλιβανίδου Κρυστάλλω , Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313322315, 317

Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα : Σερπεντζόγλου Ζωή , Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313322316

 

Φιλοσοφία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης

Η Νοσηλευτική ως ανθρωπιστική επιστήμη ανήκει στον κλάδο επιστημών υγείας, απευθύνεται στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο, αφορά στην υπεράσπιση των συμφερόντων των ασθενών, και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης και νοσηλείας.

Σκοποί της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς στηριγμένη στους σύγχρονους κανόνες της Νοσηλευτικής Επιστήμης
 • Οργάνωση Νοσηλευτικής Φροντίδας με γνώμονα την ολιστική φροντίδα του ασθενή
 • Στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου
 • Προστασία της αξιοπρέπειας του νοσηλευτικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τον κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας
 • Η Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου για ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών Υγείας
 • Εκπαίδευση
 • Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Ο προγραμματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας
 • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών τμημάτων
 • Στήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες προγράμματα βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης-BLS, δίκτυο κλινικών εκπαιδευτών)
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (μαθημάτων, προγραμμάτων προσανατολισμού νεοεισερχομένων νοσηλευτών)
 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικής
 • Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προσανατολισμένη στις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς
 • Χρήση της προηγμένης τεχνολογίας προς όφελος ασθενών και εργαζομένων
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο Γραμματείας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2313322348
 • e-mail: agdim-dieyth@3ype.gr