Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Γενικά στοιχεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322128

Ιστορικό

Ο γιατρός Βασίλειος Νομικός το 1922 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου. Σοβαρό και αξιομνημόνευτο είναι το χειρουργικό έργο που επιτελέστηκε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Χαμιδιέ.

Στη 10ετία του 1920 η χειρουργική κλινική με Δ/ντή το Νικόλαο Σμπαρούνη και επιμελητές τους Α. Μητσόπουλο, Π. Οικονόμου, Ν. Κασάπη και Ζ. Σαββαρίκα, κατέστη κέντρο αναφοράς για τα χειρουργικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας.

Σήμερα, το χειρουργικό τμήμα με συντονιστή Διευθυντή  τον κ. Ιωσήφ Χατζή εξειδικεύεται στη χειρουργική  ογκολογία, στη χειρουργική του μαστού, στη λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ αποτελεί κέντρο παγκρέατος, με συμμετοχή σε διεθνή πρωτόκολλα και τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν τον παγκρεατικό καρκίνο.

Δραστηριότητες

Οι καθημερινές δραστηριότητες του χειρουργικού τμήματος,  εκτός από το μεγάλο αριθμό προγραμματισμένων και επειγόντων επεμβάσεων περιλαμβάνουν τα εξωτερικά, τα απογευματινά ιατρεία, καθώς και το ενδοσκοπικό εργαστήριο.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κηλών με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο, τις παθήσεις ενδοκρινών αδένων και μαστού, τη χειρουργική ογκολογία, με μεγάλη εμπειρία στον καρκίνο του παγκρέατος.

Το ενδοσκοπικό εργαστήριο προσφέρει, πέρα από τις ενδοσκοπήσεις,  τη δυνατότητα τοποθέτησης γαστροστομιών.

Στο χειρουργικό τμήμα λαμβάνουν χώρα τυχαιοποιημένες μελέτες και διεθνή πρωτόκολλα έρευνας που έχουν σαν στόχο την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Νοσηλεία

ΟΙ νοσηλευτικές κλίνες είναι κατανεμημένες σε θαλάμους τετράκλινους, τρίκλινους και δίκλινους.

Το τμήμα στεγάζεται σε πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Χειρουργεία

Το Χειρουργικο  τμήμα του Γ.Ν.Θ.  «Ο Άγιος Δημήτριος» διαθέτει 9 χειρουργικές αίθουσες κάθε εβδομάδα. Το χειρουργείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ιατρικό Προσωπικό

  • Δρ. Χατζής Ιωσήφ, Συντονιστής  Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
  • Δρ. Αλατσάκης Μιχάλης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
  • Δρ. Μίρελης Χαράλαμπος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
  • Δρ. Κατσουράκης Αναστάσιος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
  • Δρ. Καραβαλάκη Μαρία, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ.
  • Δρ. Δρογούτη Μαρία, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής 2313 322146
Ιατροί 2313 322266
Επιμελητές 2313 322178
Ειδικευόμενοι 2313 322178
Νοσηλεία 2313 322149
Τ.Ε.Π. 2313 322232
Εξωτερικά Ιατρεία 2313 322440