Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

  • Αρχική
  • Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και έργα

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS:  5032683)

Energy Efficiency interventions – Energy production by installation of high efficiency co-generation of heat and power plant at the «G. Gennimatas – Agios Dimitrios» General Hospital of Thessaloniki .

 

Κύριος στόχος Πράξης: Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

Σύντομη περιγραφή της Πράξης: Το παρόν έργο αποσκοπεί στην εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας και στις 2 μονάδες “Γ. Γεννηματάς” και “Άγιος Δημήτριος” του ομώνυμου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 2 κτιρίων και στην αναβάθμισή τους από την κατηγορία Ζ στην κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν προς τον σκοπό αυτό και στα 2 κτίρια είναι:

– Εξωτερική επάλειψη με θερμομονωτική βαφή, ιδίας ακριβώς απόχρωσης με την υφιστάμενη, για την βελτίωση της θερμομόνωσης των τοίχων.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακής απόδοσης και υψηλής αεροστεγανότητας.

– Θερμομόνωση της στέγης και του δώματος.

– Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τύπου LED.

– Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS (Building Energy ManagementSystem).

– Αντικατάσταση μέρους των παλαιών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split) με νέα οικολογικού ψυκτικού μέσου.

Επιπρόσθετα, για την μονάδα «Γ. Γεννηματάς» προβλέπεται:

– Αντικατάσταση λεβήτων φυσικού αερίου με νέους υψηλού βαθμού απόδοσης.

– Εγκατάσταση νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (ΚΚΜ) χειρουργείων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Για την μονάδα «Άγιος Δημήτριος» επίσης προβλέπεται:

– Αντικατάσταση των παλαιών μετασχηματιστών υψηλής τάσης που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες με νέους ξηρού τύπου.

– Εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου.

 

Αναμενόμενα οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός: Μέσω της συγκεκριμένης πράξης, τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς πρωτίστως επιτυγχάνεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Νοσοκομείου και η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα από την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των συγκεκριμένων δύο κτηρίων προκύπτουν εξίσου σημαντικές έμμεσες ωφέλειες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) με επιπρόσθετο πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στους χώρους περίθαλψης, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κτλ. Το όφελος από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν επιδρά σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο και εξασφαλίζει πόρους από τη μείωση δαπανών σε άλλους τομείς. Συνεπώς, ωφελούμενος πληθυσμός δεν είναι μόνο ο εξυπηρετούμενος εν δυνάμει πληθυσμός ασθενών αλλά γενικότερα ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.770.223,00€