Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσβαση στο νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο βρίσκεται στη διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2, 54634 Θεσσαλονίκη

Γραμμή 24 (στάση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) www.oasth.gr