Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Θέσεις ειδικευόμενων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΑΨΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ

https://www.oagiosdimitrios.gr/wp-content/uploads/2023/11/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΑΨΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ.docx

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.

Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842, 877. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τοποθέτηση γιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού:

Επισημαίνουμε σε όλους τους ιατρούς που βρίσκονται σε σειρά προτεραιότητας στα Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης πως ισχύει μόνο η σειρά που διαφαίνεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας δηλαδή www.pkm.gov.gr  , όπως επίσης ότι αρμόδια για πληροφορίες που αφορούν τη σειρά στις λίστες αναμονής,  το άνοιγμα θέσεων καθώς και για προτάσεις  για τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού μας είναι η Διεύθυνση Υγείας Θεσσαλονίκης και κανένας άλλος .

 

Παθολογική (19 θέσεις + 4 άμισθοι) (5 έτη)

1 20/03/2024
2 07/05/2024
3 28/05/2024
4 08/10/2024
5 02/11/2024
6 05/11/2024
7 09/02/2025
8 13/03/2025
9 29/05/2025
10 05/10/2025
11 20/12/2025
12 14/01/2026
13 04/02/2026
14 03/10/2028
15 03/03/2029
16
17
18
19
20
21
22
23

 

Χειρουργική (10 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1 15/05/2025
2 05/09/2025
3 19/10/2025
4 06/12/2026
5  31/07/2027
6 26/10/2027
7 07/12/2028
8 28/09/2029
9
10

Ουρολογική  (7 θέσεις + 2 άμισθοι) (5 έτη)

1 11/05/2024
2 03/07/2025
3 22/11/2025
4 24/02/2026
5 28/07/2026
6 05/12/2026
7 26/04/2027

Ακτινολογικό  (4 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη) 1

1   08/06/2025
2  12/10/2026
3 09/07/2028
4 31/08/2028

Γυναικολογική (6 θέσεις + 2 άμισθοι) (27 μήνες γυναικολογία)

1 03/01/2025
2 20/02/2025
3 27/05/2025
4 28/09/2025
5 16/02/2026
6 19/02/2026

Μικροβιολογικό (8 θέσεις + 3 άμισθοι) (5 έτη)

1
2
3
4
5
6
7
8

Οφθαλμολογικό (6 θέσεις + 1 άμισθος) (4 έτη)

1 14/04/2024
2 06/05/2024
3 23/04/2026
4 19/03/2027
5 19/04/2027
6 15/05/2027

Αναισθησιολογικό (4 θέσεις) (5 έτη)

1 30/06/2024
2 29/09/2027
3 28/2/2028
4 07/11/2028
5
6

ΜΕΘ για εξειδίκευση (4 θέσεις) (2 έτη)

1
2
3

Καρδιολογική (2 θέσεις) (1 έτος)

1 06/11/2024
2