Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Θέσεις ειδικευόμενων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΑΨΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ

https://www.oagiosdimitrios.gr/wp-content/uploads/2023/11/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΑΨΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ.docx

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.

Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842, 877. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τοποθέτηση γιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού:

Επισημαίνουμε σε όλους τους ιατρούς που βρίσκονται σε σειρά προτεραιότητας στα Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης πως ισχύει μόνο η σειρά που διαφαίνεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας δηλαδή www.pkm.gov.gr  , όπως επίσης ότι αρμόδια για πληροφορίες που αφορούν τη σειρά στις λίστες αναμονής,  το άνοιγμα θέσεων καθώς και για προτάσεις  για τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού μας είναι η Διεύθυνση Υγείας Θεσσαλονίκης και κανένας άλλος .

 

Παθολογική (19 θέσεις) (5 έτη)

1 08/10/2024
2 02/11/2024
3 05/11/2024
4 07/01/2025
5 09/02/2025
6 13/03/2025
7 29/05/2025
8 05/10/2025
9 20/12/2025
10 14/01/2026
11 04/02/2026
12 03/10/2028
13 28/01/2029
14 03/03/2029
15
16
17
18
19

 

Χειρουργική (10 θέσεις) (5 έτη)

1 15/05/2025
2 05/09/2025
3 19/10/2025
4 06/12/2026
5  31/07/2027
6 26/10/2027
7 25/02/2028
8 07/12/2028
9 28/09/2029
10

Ουρολογική  (7 θέσεις) (5 έτη)

1 03/07/2025
2 22/11/2025
3 24/02/2026
4 28/07/2026
5 05/12/2026
6 26/04/2027
7

Ακτινολογικό  (4 θέσεις) (5 έτη)

1   06/06/2025
2  12/10/2026
3 09/07/2028
4 31/08/2028

Γυναικολογική (6 θέσεις) (27 μήνες γυναικολογία)

1 03/01/2025
2 20/02/2025
3 27/05/2025
4 28/09/2025
5 16/02/2026
6 19/02/2026

Μικροβιολογικό (8 θέσεις) (5 έτη)

1
2
3
4
5
6
7
8

Οφθαλμολογικό (6 θέσεις) (4 έτη)

1 04/10/2024
2 23/04/2026
3 19/03/2027
4 19/04/2027
5 15/05/2027
6

Αναισθησιολογικό (4 θέσεις) (5 έτη)

1 29/09/2027
2 28/02/2028
3 07/11/2028
4 28/02/2029

ΜΕΘ για εξειδίκευση (5 θέσεις) (2 έτη)

1 09/12/2025
2
3
4
5

Καρδιολογική (2 θέσεις) (1 έτος)

1 06/11/2024
2