Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Απογευματινά Ιατρεία

Τηλέφωνο: 2310 211796

Για να κλείσετε ραντεβού στα απογευμαντινά εξωτερικά ιατρεία, καλέστε στο τηλέφωνο 2310 211796, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00-14:00.

Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας των Ολοημέρων Ιατρείων τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον ιατρό που θα επισκεφθούν:

Βαθμός ιατρού Ποσό επίσκεψης
Διευθυντής 60€
Επιμελητής Α’ 48€
Επιμελητής Β’ 36€

Ιατρεία που λειτουργούν:

  • Οφθαλμολογικό
  • Ουρολογικό
  • Παθολογικό
  • Χειρουργικό
  • Καρδιολογικό
  • Μαστού
  • Ακτινοδιαγνωστικό

 

Η επίσκεψη στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιείται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού!