Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Οφθαλμολογικό τμήμα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322155

Ιατρικό Προσωπικό

  • Τσακπίνης Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ
  • Πραϊδου Άννα, Επιμελήτρια Α’
  • Παπαβασιλείου Ευαγγελία, Επιμελήτρια Α’
  • Μιχαηλίδου Νικολέτα, Επιμελήτρια Β’
  • Κεχαγιά Δέσποινα, Επιμελήτρια Β’

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής 2313 322141
Ιατροί 2313 322139
Επιμελητές 2313 322160
Ειδικευόμενοι 2313 322139
Νοσηλεία 2313 322155
Τ.Ε.Π. 2313 322144
Εξωτερικά Ιατρεία 2313 322443