Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

 

Η στερεοτακτική βιοψία αποτελεί μέθοδο βιοψίας με μαστογραφική καθοδήγηση και υψηλή ακρίβεια. Χρησιμοποιείται για την ιστολογική ταυτοποίηση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων, κυρίως μικροεπασβεστώσεις και διαταραχές αρχιτεκτονικής. Η παραπάνω μέθοδος αντικατέστησε την χειρουργική βιοψία με τοποθέτηση σύρματος (για διεγχειρητικό εντοπισμό της βλάβης) και γενική αναισθησία μέσα σε χειρουργική αίθουσα.

Για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιείται ο μαστογράφος που επιτρέπει τον ακριβή τρισδιάστατο εντοπισμό της βλάβης του μαστού και μια συσκευή λήψης ιστού που λειτουργεί με αναρρόφηση και επιτρέπει την αφαίρεση  ιστοτεμαχίων  από την ύποπτη περιοχή.

Η βιοψία μαστού πραγματοποιείται στο ακτινολογικό τμήμα, χωρίς την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Γίνεται καθοδηγούμενη υπό μαστογραφική παρακολούθηση σε καθιστή ή πρηνή θέση σε ειδική καρέκλα με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό. Μετά την βιοψία τα ιστοτεμάχια εξετάζονται ακτινολογικά για να βεβαιωθεί η λήψη του σωστού υλικού και αποστέλλονται στον παθολογοανατόμο για εξέταση. Στη συνέχεια, τοποθετείται στην περιοχή της βιοψίας μεταλλικός δείκτης σήμανσης (clip), ώστε στην περίπτωση που η βλάβη δεν είναι πλέον απεικονιστικά εμφανής και αποδειχθεί κακοήθεια,  να είναι δυνατός ο εντοπισμός της πάσχουσας περιοχής μαστογραφικά, η σήμανσή της με συρμάτινο οδηγό και ο περαιτέρω χειρουργικός θεραπευτικός χειρισμός. Μετά το τέλος της διαδικασίας εφαρμόζεται ελαφριά πίεση στην περιοχή για την αποφυγή ενός τοπικού αιματώματος. Εάν παρ’όλα αυτά εμφανιστεί, θα υποχωρήσει  μέσα στις επόμενες 14 μέρες.

Η στερεοτακτική βιοψία είναι μια ασφαλής και ακριβής μέθοδος προσέγγισης και ταυτοποίησης μαστογραφικών ευρημάτων καθώς:

  • Η εξέταση είναι μικρής διάρκειας
  • Αποφεύγεται η γενική αναισθησία
  • Αφήνει πολύ μικρή ουλή δέρματος και δεν χρειάζονται ράμματα
  • Συνδέεται με γρήγορη ανάρρωση καθώς η ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητές της  άμεσα
  • Γίνεται ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση της βελόνας βιοψίας στη βλάβη με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
  • Αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση σε περίπτωση αρνητικής βιοψίας
  • Δίνει τη δυνατότητα σωστού σχεδιασμού του χειρουργείου εάν η βιοψία είναι θετική για κακοήθεια

Η στερεοτακτική βιοψία μαστού έχει την ίδια διαγνωστική ακρίβεια με τη χειρουργική βιοψία, χωρίς, όμως, να χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς να υποβάλει την εξεταζόμενη στη δυσάρεστη διαδικασία ενός χειρουργείου. Είναι λοιπόν προφανές ότι αποτελεί τη νέα μέθοδο εκλογής, ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για την ταυτοποίηση ενός ευρήματος και την επιλογή της εξατομικευμένης θεραπείας.