Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Super User

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών κοπής και αντικατάστασης, λόγω επικινδυνότητας 23 δέντρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών κοπής και αντικατάστασης, λόγω επικινδυνότητας 23 δέντρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με…
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 112023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 90524400-0, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ.…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) «Οδοντιατρικής Έδρας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια μίας (1) «Οδοντιατρικής Έδρας» (CPV: 33130000-0) για τις ανάγκες του Οδοντιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.483,87€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 13.000,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης…
Περισσότερα

πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) «Ψυκτικού Μικροτόμου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός (1) «Ψυκτικού Μικροτόμου» (CPV: 33910000-2) για τις ανάγκες του ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.419,35€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 34.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από…
Περισσότερα