Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Διοικητική Υπηρεσία

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης δαπάνης €37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη…
Περισσότερα

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 18130000-1, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ.…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα πέντε (5) πυκνωτών που περιέχουν PCB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα πέντε (5) πυκνωτών που περιέχουν PCB, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 90520000-8, για…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» (C.P.V.:71317210-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €36.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος (ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 18.000,00€) και ένα (1) έτος δικαίωμα παράτασης (ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€),…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης δαπάνης €37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή  υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO), στo πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας και Οργανική Μονάδα) προϋπολογισθείσας δαπάνης €8.000,00 με ΦΠΑ (εκτιμώμενη συμβατική αξία για ένα (1) έτος…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας & Οργανική Μονάδα), προϋπολογισθείσας δαπάνης €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους της Οργανικής Μονάδας Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της Οργανικής Μονάδας «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.530,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…
Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 2023DIAB27050

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV:33122000-1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ). (ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ :  2023DIAB27050)…
Περισσότερα

e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- Λειτουργία της εφαρμογής για ηλεκτρονικές έρευνες αγοράς, παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών

Στο πλαίσιο εξέλιξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου προσφέρεται  μέσω της πλατφόρμας   e-Προμηθέας η δυνατότητα ενημέρωσης των προμηθευτών για τα παραστατικά και τα χρηματικά εντάλματά τους. Από την 1η Οκτωβρίου 2023 η συμμετοχή σε έρευνες αγοράς θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Προμηθέας . Σχετική ανακοίνωση Έντυπο…
Περισσότερα