Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

on-line Υπηρεσίες

Το Νοσοκομείο μας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης- γνωμάτευσης μετά από εξέταση στο Νοσοκομείο ή μετά από νοσηλεία. Η παραλαβή των βεβαιώσεων- γνωματεύσεων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αντίστοιχο τμήμα και μόνο με φυσική παρουσία του αιτούντα, για λόγους που άπτονται στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών.

Για την παραλαβή θα πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα όταν η νοσηλεία ή η εξέταση αφορά τον ίδιο τον αιτούντα. Όταν η αίτηση και παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή που έχει νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο μας, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση του ασθενούς. Όταν αιτούνται Τρίτα Πρόσωπα, διότι έχουν έννομο συμφέρον να παραλάβουν στοιχεία ασθενούς, θα πρέπει να προσκομίζουν Εισαγγελική Εντολή από τα δικαστήρια. Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανούντα, τα στοιχεία παραλαμβάνονται με Εισαγγελική Εντολή ή Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών μαζί με Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως της Διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε πλήρως και ορθά όλα τα ζητούμενα στοιχεία, διαφορετικά η αίτησή σας δε θα γίνει δεκτή.

Αίτηση για βεβαίωση- γνωμάτευση μετά από Εξέταση

Αίτηση για βεβαίωση- γνωμάτευση μετά από Νοσηλεία