Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες Νοσοκομείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” – Οργανική Μονάδα “Ο Άγιος Δημήτριος”. Υποβολή αιτήσεων έως 18/07, ώρα 14:00 μ.μ. Πρόσκληση
Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσωρινή αλλαγή της Πύλης εισόδου- εξόδου στο Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 14/6/2024 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Τηλέφωνο : 2313 322 412, 2313 322 321 Πληροφορίες: Νατάσα Κοσμίδου Email agdim-dioik@3ype.gr kosmidou-agdim@3ype.gr   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσωρινή αλλαγή της Πύλης εισόδου- εξόδου στο Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στα πλαίσια των εργασιών…
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 98310000-9, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ.…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/6/2024, ώρα 14:00 μ.μ. έως 11/06/2024 ώρα 14:00…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Καρδιολογικό τμήμα

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Καρδιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος” – Οργανική Μονάδα “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”” Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4/6/2024, ώρα 08:00 π.μ. έως 06/06/2024 ώρα 13:00 μ.μ. Πρόσκληση…
Περισσότερα