Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ραντεβού στα Απογευματινά Ιατρεία

phone

2310 211796

Για να κλείσετε ραντεβού στα απογευμαντινά εξωτερικά ιατρεία, καλέστε στο τηλέφωνο 2310 211796, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00-14:00.

Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας των Ολοημέρων Ιατρείων τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον ιατρό που θα επισκεφθούν:

Βαθμός ιατρού Ποσό επίσκεψης
Διευθυντής 60€
Επιμελητής Α’ 48€
Επιμελητής Β’ 36€

Ιατρεία που λειτουργούν:

Οφθαλμολογικό

Ουρολογικό

Χειρουργικό

Καρδιολογικό

Μαστού

Ακτινοδιαγνωστικό

Η επίσκεψη στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιείται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού!