Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

«Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

  • Αρχική
  • Διοικητική Υπηρεσία
  • Γραφείο Προμηθειών
  • Διαγωνισμοί
  • «Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

 

Τίτλος: “Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος
φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2).”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €59.990,00 χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-9-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-9-2017