Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αρ. 004/2017 – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙOY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τίτλος:”Όροι δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νοσοκομείου”

Διακήρυξη:αρ. 004/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-09-2017

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24-10-2017