Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» ΜΕ CPV 55523000-2 _ 16-10-2017

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 009/2017 -Επαναληπτικός συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για προσωπικό εστίασης “υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα” με CPV 55523000-2″, για ένα(1) έτος.”    

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-10-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30-10-2017