Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: “Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (CPV:79417000-0) στο ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €12.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-10-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 2-11-2017