Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τροφίμων (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)

 

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική μονάδα έδρας- Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα)” .

 

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 20.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/11/2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04/12/2017