Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ (C.P.V.33192000- 2) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ

  • Αρχική
  • Διοικητική Υπηρεσία
  • Γραφείο Προμηθειών
  • Διαγωνισμοί
  • ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ (C.P.V.33192000- 2) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ

Τίτλος: “Επαναληπτικός συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδιαστικού μηχανήματος Φακοθρυψίας – Υαλοειδεκτόμων (C.P.V. 33192000-2) για ένα έτος στο ΓΝΘ “Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.387,60 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-11-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 05-12-2017