Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TEXNIKΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV:79417000-0)

 

Τίτλος: “Επαναληπτικός συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (CPV:79417000-0) στο ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €5.500,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-1-2018