Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ειδικοί όροι για την ταμειακή διαχείριση του Νοσοκομείου σε πιστωτικό ίδρυμα