Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 010/2017 -Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την προμήθεια τριών προβολέων με δορυφόρους για τρείς χειρουργικές αίθουσες”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 45.000,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-01-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30-01-2018