Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» ΜΕ CPV 55523000-2 18-01-2018

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2018 – Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για προσωπικό εστίασης “υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα” με CPV 55523000-2″, για τέσσερις μήνες.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 66.217,80€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-01-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29-01-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός ημερών νοσηλείας του τελευταίου καταγεγραμμένου μήνα (Δεκέμβριος 2017) είναι 2.542