Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τίτλος:«Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (τοξικά), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:90524100-7.».

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 6.150,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/01/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 05/02/2018