Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού( τρία (3) ακτινολογικά μηχανήματα PRESTIGE SI HIRIS GE, SILHOUETTE VR GE & φορητό ακτινολογικό μηχάνημα JOLLY, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών εκτός των ακτινολογικών λυχνιών για έξι (6) μήνες” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 13.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης:06/02/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20/02/2018