Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής από χαρτί (χαρτοβάμβακας), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:33771000-5, ” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 10.915,80€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/02/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20/02/2018