Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:30236000-2” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 24.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/02/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 21/02/2018