Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 (2)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:90670000-4” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 4.999,95 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/02/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 12/03/2018