Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2017 από Ορκωτούς

 

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής Ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2017
(Υπηρεσίες οικονομικού Διαχειριστικού ελέγχου CPV:7912100-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.500,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 06-03-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 12-03-2018