Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος (CPV:79417000-0)

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος (CPV:79417000-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €5.500,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/03/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/03/2018