Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» 29-3-2018

Τίτλος:«Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια “προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών”, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:24931230-0.».

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 24.800,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/03/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 11/04/2018