Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(2)

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 006/2018 – Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (Οργανική Μονάδα Έδρας “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 27.100,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-04-2018