Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ επωαστικού κλιβάνου

 

Τίτλος:”Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου προϋπολογισθείσης δαπάνης 2.500,00 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Α Χειρουργείου της
οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-04-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14-05-2018