Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» 02-05-2018 (2)

Τίτλος:«Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ», σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:24931230-0».

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 24.800,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/05/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 15/05/2018