Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος (CPV:79417000-0),  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €9.600,00 με Φ.Π.Α

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/05/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/05/2018