Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας ( ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την  προμήθεια υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας ( ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων)

για το “Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/05/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 12/06/2018