Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (2)

 

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την προμήθεια ιατρικής γάζας, με αριθμ. Διακήρυξης 12/2018 .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 31-05-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 14-06-2018