Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ (ΓΑΝΤΙΩΝ) 31-05-2018

 

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την προμήθεια χειρουργικών χειροκτίων (γαντιών), με αριθμ. Διακήρυξης 11/2018 .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 31-05-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 14-06-2018