Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Οξυγόνο» (Αέρια) – CPV 24111900-4

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Οξυγόνο» (Αέρια) – CPV 24111900-4 – για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς–Ο Άγιος Δημήτριος», προϋπολογισθείσης δαπάνης €142.484,57 με ΦΠΑ”