Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού (σεντόνια)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης   και   σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού (σεντόνια),  για    κάλυψη των      λειτουργικών      αναγκών      της     Οργανικής      Μονάδας     Έδρας   «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»     και    της   Αποκεντρωμένης   Οργανικής   Μονάδας   «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €23.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/06/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18/06/2018