Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων και κενού(4)