Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων και κενού(4)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων και κενού

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/06/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18/06/2018

wcag