Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσιες μεταφορών 6_2018 (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

 

Τίτλος:«Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) –CPV 60000000-8-, για ένα έτος, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, για τις ανάγκες του «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ), με αριθμό διακήρυξης 006/2018 .

 

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη (ετήσια και τρίμηνη παράταση): 31.250,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 08-06-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 21-06-2018